Bild-specialister i fokus

Uppmanade till fortsatt kreativitet

– Everything has a beginning, everything comes to an end, med de orden, lånade från högaktuella Charlotte Perelli, invigde universitetsadjunkt Mats Andersson utställningen. Vidare uppmanade han lärarstudenterna att fortsätta att visa upp vad de gör, på alla sätt som det är möjligt, och förklarade därefter examensutställningen öppnad.

Workshops och externa samarbeten

Utställningen, som pågår under vecka 22, är resultatet av ett långt arbete och många kreativa workshops. Alla arbeten har sin grund i läroplanen och belyser olika delar av den i en visuell och skapande form. Därutöver har studenterna haft möjlighet att följa inspirationen och sätta sin egen prägel på arbetet.

Flera workshops har hållits under terminen där studenterna har fått handledning och där de givits resurser till sin skapandeprocess. En del av dessa workshops har skett i samarbete med Textilmuseet i Borås. Under besöken där har deltagarna bland annat fått ta del av Karin Olsson Lindströms expertis och erfarenhet om tyger, garner och allehanda textila tekniker som kan användas i pedagogiskt arbete.

Här ser vi Hanna, Anna-Maria och Elisabeth som får handledning av Karin Olsson Lindström i tekniken att torrtova.

Öppet hela veckan

Bildspecialisterna låter sin utställning vara igång under hela veckan. Under vardagarna kommer studenterna att finnas på plats klockan 9:00-15:00 för att förevisa sina arbeten och svara på frågor.