Framtida förvaltningsdoktorander kommer från Borås

IDA tog avstamp i arbetet med att ordna en uppskattad workshop.
Målet med tvådagars-workshopen var att samla olika grupper av intressenter, för att se hur man med gemensamma insatser skulle kunna göra verklighet av en forskarutbildning för förvaltningsdoktorander.
Medverkade gjorde förvaltningsledningar, finansiärer, forskarutbildningssamordnare, potentiella förvaltningsdoktorander samt före detta industri- och förvaltningsdoktorander.
Professor Helén Anderson från Internationella Handelshögskolan i Jönköping var en av dem som blev intresserad av visionerna som målades upp:
– Vi i Jönköping vill gärna vara med i framtidsplanerna.

Vad skiljer då en framtida professionsdoktorand med förvaltningsinriktning från en traditionell doktorand från förvaltningshögskolan?
Professionsinriktning är nyckelordet. Doktoranderna ska komma från offentliga arbetsplatser runt om i landet och han eller hon ska ha kvar sin ordinarie anställning på deltid, parallellt med avhandlingsarbetet.
Forskningen ska vara till nytta för arbetsplatsen, och problemen formuleras i samråd med arbetsgivaren.

Det är den statliga myndigheten Vinnova som har gett Högskolan i Borås i uppgift att göra en förstudie om hur en nyskapande forskarutbildning för förvaltningsdoktorander skulle kunna se ut. Mittuniversitetet i Sundsvall har fått samma uppdrag.

Nu ska Institutionen för data- och affärsvetenskap vid Högskolan i Borås fortsätta dra upp riktlinjer. Mikael Löfström, Olov Forsgren, Björn Brorström och Mikael Lind ska formulera förslaget till Vinnova.
– Vi vill gärna att Vinnova är med i framtiden, men vi arbetar vidare i utstakad riktning oavsett vad som händer, förklarar Mikael Lind.