Lärare i fritidshemmen under utredning.

Lärarutbildningsutredningen ska utreda utbildningen av pedagoger i fritidshemmen

Regeringen har idag antagit ett tilläggsdirektiv till utredningen om en ny lärarutbildning.

Enligt det ursprungliga direktivet ska utredaren överväga om det inom lärarutbildningens ram ska införas en egen examen för fritidspedagoger. Det uppdraget utgår. Utredaren ska istället lämna förslag på hur en examensbeskrivning för lärare för förskoleklass och grundskolans tidigare årskurser bör utformas för att även täcka behovet av lärare i fritidshemmen.

Förslaget som ska utredas innebär att lärare med inriktning enbart på att arbeta i fritidshem inte bör utbildas. Däremot bör det vara möjligt för lärare att läsa fritidspedagogik som en del av lärarutbildningen.

- Fritidshem ligger numera nära skolverksamheten. Förutom fritidsaktiviteter och lek kan fritidshemmen på olika sätt stödja skolarbetet, till exempel med läxhjälp. Vi vill därför att utredaren som huvudalternativ arbetar med att ansvaret för den pedagogiska verksamheten på fritidshemmen ligger på utbildade lärare, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Utredningen leds av professor Sigbrit Franke och ska lämna sitt betänkande den 15 november 2008.

 

Relaterade publikationer:
Dir. 2007:103 En ny lärarutbildning