Lovande samarbete med kinesiskt universitet

Delegationen leddes av högskolans rektor Lena Nordholm. I övrigt ingick Lars Hedegård, Studentkårens ordförande och från IDA: Rolf Appelqvist, Björn Abelli, Daniela Ölmunger och Ulf Sternhufvud. Från Ingenjörshögskolan deltog Hans Björk och Roy Andersson. Överenskommelse träffades om student- och lärarutbyte.

Redan till hösten (2008) kommer fyra studenter från Shandong Jiaotong till IDA för att studera ett år och våren (2009) kommer studenter från IDA att studera i Jinan ett halvår. Mötet gav främst fördjupade relationer och båda parter upplevde en stark övertygelse om att vårt samarbete kommer att bli beständigt och framgångsrikt. Hela resan gav en omvälvande och lärorik upplevelse av detta ofantligt stora land, som uppvisar en så enorm utveckling och tillväxt, naturligtvis också med de baksidor som följer av en så omfattande expansion. Vi guidades också till Konfucius stad, Qufu, och det palats som sedan byggdes av flera kejsardynastier till Konfucius ära vilket gav oss goda startkunskaper att börja förstå den kinesiska tanketraditionen fram till idag över Mao Tse Dong och Deng Xiaoping.

Resan gick också vidare till två universitet i Shanghai, Shanghai University of Science and Technology och Tongji University. Kanske kan vi också utveckla ett samarbete med det förstnämnda universitetet där bland annat Kinas främste expert på E-handel finns. Shanghai i sig var en upplevelse, en stad där man bara ser fantastiska skyskrapor vart man tittar, 23 miljoner invånare, varav 19 miljoner stadigt bofasta.

Resan gick slutligen till Beijing där vi tyvärr måste ställa in ett besök vid ett universitet men fick ett mycket insiktsgivande möte med en företrädare för Institutet för tillväxtpolitiska studier vid svenska ambassaden.

Sammanlagt varade Kinabesöket i 7 dagar, men de erfarenheter och intryck vi fick kommer att vara mycket länge. Det är ett privilegium att få en chans att bidra till större förståelse mellan våra folk, samhällssystem och utbildningssystem och också skapa möjligheter till ömsesidig påverkan. Den gästfrihet blandad med äkta nyfikenhet vi mötte kan inte annat än lova gott för fortsatt utbyte.