Många kom till minnesstund

Hans Björk inledde med att berätta om en tid då Ingenjörshögskolan rekryterade lärare från industrin och där Jerker Johnsson kom från Volvo och bar med sig nya idéer om undervisningen och om vad en ingenjör bör kunna. Jerker hade både ingenjörsexamen och ekonomiexamen och såg betydelsen av denna dubbla kompetens för framtidens ingenjörer.

- Jerker Johnsson talade mycket om mjuka värden inom industrin i kontrast till andra värden som rådde bland andra medarbetare, vilket ledde till fruktbara diskussioner. Jerker införde det här med affärsingenjörsutbildningen på Ingenjörshögskolan, idag utbildningen i industriell ekonomi och två magisterprogram med inriktning i kvalitet och i logistik. Institutionen kommer att bära starka spår av Jerker, sa Hans Björk i sitt tal.

Som person var Jerker mycket social och tog sig alltid tid att sitta i kafferummet och ta sig en pratstund med kollegerna vilket verkade sammanhållande för en institution som huserar på två skilda våningar.

Rektor Lena Nordholm reflekterade över hur svårt det är att fatta, ta till sig och att bearbeta att en person som står en nära plötsligt inte finns kvar.

- Det är viktigt att samlas och att prata om det som har hänt. Det påminner om hur viktigt det är att reflektera över våra egna liv, att leva väl, att tänka på våra medmänniskor, sa Lena Nordholm.

Flera medarbetare och studenter stod fram och berättade om Jerkers goda egenskaper som ledare och coach, som en person som satte studenterna i första rummet och som hade inställningen att allt ordnar sig.

De församlade fick möjlighet att skriva en sista hälsning i den framlagda kondoleansboken. Denna kommer under vecka 23 ligga framme i personalrummet på Ingenjörshögskolan, i D-korridoren, plan 8, för de som önskar skriva i den.