Miljoner till högskolans forskning

Totalt sett delar Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad denna gång ut drygt 11 miljoner kronor till projekt i regionen. Detta är fyra miljoner mindre än förra året men stiftelsen förväntas dela ut mer pengar under året. I ett uttalande till Borås Tidning säger stiftelsens ordförande Bertil Sparf att stiftelsen nu tänker satsa på lite mer långsiktiga projekt.
- Förut gav vi årsvisa bidrag, men nu kan vi alltså gå in och ge bidrag för längre och dyrare projekt som löper under flera år.

Åtta projekt vid högskolan

Vid Högskolan i Borås har följande åtta forskningsprojekt beviljats medel:

  • "Lindra - en klinisk interventionsstudie", 452 717 kronor
  • "Designmetodik i modedesign" Textilhögskolan, 840 000 kronor
  • "Computational modeling for improved pretreatment of waste for ethanol and biogas production", 605 000 kronor
  • "Textile wastes to ethanol and biogas", 624 000 kronor
  • Inköp av utrustning för mekanisk provning av textila material, plaster och kompositer, 400 000 kronor
  • Marknadsföring av Smarta Textilier, 500 000 kronor
  • Professor i textilteknologi samt två doktorander vid Textilhögskolan, 2 000 000 kronor

Textilhögskolans modedesignprogram, årskurs tre, beviljades också 65 000 kronor för projekt kring professionella modevisningar.