Nytt kompetenscentrum inom bostadsproduktion

Hur kommer vi att bo i framtiden? En sak som är säker och sedan länge mycket aktuell är att vi kraftigt måste minska vår energikonsumtion. Hur det ska gå till är däremot fortfarande en öppen fråga. De s.k. passivhusen som använder minimalt med energi har varit mycket omtalade, men kanske finns andra lösningar på utmaningarna vi ställs inför.

Konferens Mjöbäcksdagarna gjorde ett stopp på Högskolan i Borås den 14 maj då ett femtiotal gäster från Sjuhäradsregionens näringsliv och Svenljunga kommun lyssnade på föredrag och diskuterade visionen om ett nytt kompetens- och utställningscentrum i Mjöbäck, Svenljunga.

– Blir det ett kompetenscenter så kommer Högskolan i Borås att vara med. Jag tror att det finns många frågor som näringslivet vill ha svar på där vi med vetenskaplig kompetens och forskning kan bidra med lösningar. Högskolan strävar efter att vara en del av det omgivande samhället och det här är ett mycket gott exempel på där vi jobbar nära näringslivet och den offentliga sektorn, säger Jörgen Tholin, vicerektor på Högskolan i Borås, som även inledde dagen med en presentation av högskolan.

Intressanta föreläsningar

Ingemar Samuelsson, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Högskolan i Borås föreläste sedan om fuktproblematik och Carl-Johan Johansson, SP Trätek, gav en genomgång av SP:s verksamhet inom byggnation med fokus på trätekniska lösningar.

– Mjöbäcksdagarna är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Svenljunga kommun och Mjöbäcks Entreprenad. Den är ett första steg mot visionen om ett nytt centrum som kan bli en mötesplats för den samlade kompetensen inom bostadsproduktion som finns i regionen, säger Jonas Rimbäck, projektledare för samverkansfrågor på Högskolan i Borås och högskolans representant i gruppen som arrangerat konferensen. 

– Konferensen har varit mycket inspirerande med bra talare och givande diskussioner, säger Fredrik Dahl, kommunutvecklare på Svenljunga kommun och kommunens representant i arrangörsgruppen.  

Arne Gudmundsson, styrelseledamot i Mjöbäcks Entreprenad och även han arrangör, avslutar:
– Redan under hösten 2008 kommer konferensen att få en uppföljning och vi ser med stor tillförsikt fram emot att fortsätta arbetet för att kunna realisera målet om ett nytt centrum.

 

På bilden syns Jonas Rimbäck och Fredrik Dahl.