Release av högskolans webbportalen

InnovationLabs inblandning i projektet började under hösten 2006 med kravframtagning samt webbinformationsstruktur. Under hösten utökades vår inblandning med anpassning av samt utveckling till portallösningen. 

Portallösning är IBM WebSphere portal och högskolan i Borås är den första högskolan i landet som kommer att använda IBM WebSphere. Lanseringen på fredag gäller den publika webben. Framöver kommer ny funktionalitet och nya e-tjänster att skapas och lanseras efter hand.

För ytterligare information om NyWebb-projektet och om fredagens lanseringen klicka här.