Spännande möjligheter med framtidens textilier

Utställningen TEXTILE POSSIBILITIES fokuserar på experiment som utforskar de möjligheter som moderna textila material erbjuder. I utställningen finns inga färdiga produkter. Istället visas hur forskning inom området kan se ut, till exempel hur elektricitet, värme och rörelse kan förändra färger och strukturer hos textilier. Utställningen visar forskningens process och låter besökaren delvis själv prova och interagera med de olika textilierna.

– Estetik och information behöver varandra, materialen kan förändra det visuella uttrycket. Idag kan uttrycket berätta en historia, visa hur det rört sig och var det befunnit sig, genom ljus, tryck eller värme. Då kan man arbeta aktivt genom att påverka textilen, säger Textilhögskolans designforskare Linda Worbin som är en av initiativtagarna till utställningen.

Förutom Linda Worbin medverkar även Amy Bondesson, Delia Dumitrescu, Hanna Landin, Christian Mohr och Anna Persson i utställningen.

Vernissage och performance

Tanken med utställningen är att ge inspiration, förmedla kunskap och visualisera en tänkbar textil utveckling. I samband med vernissagen den 1 juni ges även en performance i utställningslokalen. Merverkar i performance gör Veera Suvalo Grimberg tillsammans med Daniella Sandberg och Thérese Olsson från föreningen Svank, Mölndals kulturskola.

Utställningen pågår därefter till och med den 12 oktober. Under sommaren hålls guidade visningar och det ges även möjlighet att undersöka en del av materialen närmare under några workshops. Besökarna ges då tillfälle att prova på att göra enklare tryck med värmekänsliga pigment.

Utställningen är gjord i samarbete med Textilhögskolan i Borås och Smart textiles, ett Vinnväxt-initiativ i Vinnovas regi.