Studiebesök från Svensk Biblioteksförenings lokalförening


Bibliotekarier främst från forskningsbibliotek i Norrköping, Linköping och Jönköping kom för att få veta mer om utbildning och forskning vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS). De besökte därefter högskolans bibliotek/BLR.