Svensk Biblioteksförenings årsmöte 2008


Britta Lejon omvaldes till ordförande och nya i styrelsen blev Anders Olsson, Sollentuna, Kjell Jonsson, Umeå och Margareta Lundberg Rodin, Borås.

På föreningens hemsida http://www.biblioteksforeningen.org finns fler rapporter från Årsmötet, Biblioteksdagarna och den Nordiska bokbussfestivalen.