Unik portalstruktur skapar ny webb

Henrik Carlsson som, tillsammans med Patrik Hedberg, är projektledare för NyWebb berättar:
– I dag kan alla se hur vår nya webbplats ser ut, både med layout och med struktur. Med de förändringar som nu skett skapar vi goda förutsättningar för framtiden. Vi har, med hjälp av en webbportal, skapat en helt ny strategisk lösning för såväl webbplatsen som nya funktioner.

– Den största förändringen för webbplatsen är den nya strukturen, där fokus ligger på användaren. Webbplatsen är inte längre uppbyggd efter ett organisationsperspektiv, utan istället efter dess innehåll. Detta för att göra webben mer användarvänlig och mer logisk att finna information på. Vi har också arbetat mycket med tillgänglighetsperspektivet så att alla kan ta del av informationen. All information ska dessutom alltid vara relevant, korrekt och aktuell.

Han poängterar vidare att högskolans fokus inte var att enbart skaffa ett nytt publiceringssystem för webbplatsen utan att satsningen skulle bära längre än så. I blickfånget fanns ett helt nytt portaltänk som skulle vidga webbens användningsområden för personal och studenter.

Mer än bara yta

Bakom den nya webbstrukturen finns alltså en unik portallösning. Högskolan i Borås har tillsammans med konsultföretaget Logica och leverantören IBM arbetat fram en portallösning som borgar för helt nya användningsområden.
– Såväl personal som studenter kommer att från webbplatsen kunna logga in i portalen för att där ta del en mängd funktioner. Personliga bloggar, arbetsrum, dokumentbibliotek, interna sociala nätverk för verksamheter och personprofiler är bara några av de funktioner som finns, säger Henrik Carlsson.

– Många av dessa funktioner kommer användarna själva att kunna anpassa och personifiera utefter egna önskemål. Alla kommer dock inte att kunna använda alla funktioner utan allt kommer att vara personligt uppbyggt.

Dessa funktioner är ännu inte i bruk men Henrik Carlsson räknar med att de första pilotgrupperna kommer att starta att använda funktionerna om några veckor. I framtiden kommer troligen många av de nuvarande personalsystemen som t.ex. Brana och GroupWise även integreras i portalen så att endast en inloggning krävs.

Bland högskolor och universitet är Högskolan i Borås unik med sin portalstruktur.
– Ingen har tagit ett helhetsgrepp på det sätt som vi gjort. Vår utgångspunkt var att vi ville ha en portal som fungerar både för webb och för nya arbetssätt i stort, konstaterar Henrik Carlsson

Hårt arbete med ny webb

För personal och studenter kommer webbens nya struktur, upplägg och innehållsfokus vara den största förändringen. För en mindre grupp av dessa personer är den nya webben ingen nyhet, över 40 personer på högskolan har de senaste månaderna arbetat hårt med att manuellt migrera hela den gamla webben till den nya strukturen. Deras arbetssätt har förändrats radikalt. Från att ha arbetat i FrontPage går de nu in i ett publiceringssystem med mallstrukturer som ska underlätta deras arbete.

– Vi valde att göra en manuell migrering istället för att göra det automatiskt. Detta då det är lättare att steg för steg rikta informationen och integrera den i den nya strukturen, poängterar Henrik Carlsson och fortsätter:
– Det har dock varit ett jättearbete för alla involverade, särskilt för InnovationLab, men alla har arbetat otroligt hårt och gjort ett riktigt bra jobb. Jag är övertygad om att detta kommer bli väldigt bra!

– Nu ska vi fortsätta att stärka och integrera portalen i allas dagliga arbete. Det finns ständigt saker att förbättra och utveckla!