Bildat nätverk för vinnande avfallshantering

Han har tillsammans med en annan initiativtagare till ”Waste Refinery Indonesia” Mohammad Taherzadeh, professor på Högskolan i Borås, nyligen träffat den indonesiske vicepresidenten Yusuf Kalla och fått stöd för projektet. Likaså har Olle Engström och Mohammad Taherzadeh besökt åtta städer och universitet i Indonesien för att i samarbete med de lokala styrena skräddarsy utvecklingen för avfallshantering.
– Det är en utvecklingsmodell som SIDA särkilt uppskattar och förhoppningsvis kommer nu att återigen ge oss stöd, säger Mohammad Taherzadeh och förklarar att avfallshanteringen är ett vinnande koncept för att den löser både globala miljöfrågor och skapar affärsmöjligheter i Sverige såväl som i Indonesien.

Stöd för människor och miljön

Målet med projektet har varit att bygga upp ett nätverk runt om i Indonesien omfattande ett tjugotal universitet, inklusive de fem största i landet samt ett antal lokala kommunstyrelser intresserade av att bidra till och delta i projektet
Bakom det står Högskolan i Borås tillsammans med Borås stad, Borås energi och miljö AB, Sveriges tekniska forskningsinstitut såväl som Indonesiens äldsta universitet, Gadjah Mada och nu också regeringen som nyligen stiftade en ny lag om hantering av avfall, där bl.a. ”Waste Refinery Indonesia” fanns i åtankarna.
– Det som gör detta till ett välfungerande system är att initiativen kommer från universitetsvärlden men förmedlas sen genom kommunen och bolagen. Vi är på något sätt bara arkitekterna bakom, säger Mohammad Taherzadeh och Olle Engström tillägger att fördelen med projektet är att det är opolitiskt och har stöd från vänster till höger samt ett humanistiskt syfte att gynna miljön och förbättra människors levnadsstandard.

Mellan paradis och helvete

Tillsammans har Mohammad Taherzadeh och Olle Engström färdats över 4000 mil och på tre veckor besökt många avfallshögar. Vandrat mellan paradiset på jorden och helvetet, som Mohammad Taherzadeh uttrycker det, medan han visar bilder på oskyddade arbetare bland giftiga sophögar omgivna av palmer och turkost hav.
– Människor där har lärt sig att titta åt andra hållet, ingen har kunnat göra något åt saken för att det saknats både kunskap, strategier och utrustning, säger Olle Engström och berättar skärrat vidare om giftiga avfall som hamnar i floder och åar, där människor både tvättar sig själva i och sina kläder.
– Konsekvenserna för miljön och för människornas livskvalitet och hälsa blir förödande om inget görs åt saken, säger han.

Den 18-19 februari 2009 drar den första workshopen i gång på plats i Indonesien och projektet som så småningom ska bidra till ökad kunskap, bättre teknik och biogasproduktion i hela Sydostasien, blir då en verklighet som både skapar jobb och hjälper människor och miljön.