Borås i frontlinjen för entreprenörskap i vården

Handlingsprogrammet presenterades vid en konferens i Stockholm och är utformat av Nutek på uppdrag av regeringen i samverkan med Almega, Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialdepartementet. Och att intresset är stort visade inte minst antalet deltagare som var strax över 250 personer.

Hur gick det?

– Det här programförslaget kommer helt klart att gå hem. Jag var för min del nöjd med det förslag som presenterades, samtidigt kändes det som alla medverkande var nöjda, vilket är ett ovanligt gott betyg. Det visar att man har hörsammat oss när man utformade förslaget, bara det är en kraft i sig, tycker jag. Nu är det upp till regeringen att anta förslaget.

Här socialminister Göran Hägglund som tog emot förslaget.

Vad gjorde du?

Jag var med för att tala om förbättrade förutsättningar för entreprenörskap i vård och omsorgs utbildningar. Hur man kan nå ut till studenter, anställda, företagare och inte minst de yrkesverksamma vårdvetarna. Vi på Högskolan i Borås startade redan för två år sedan arbetet med att ta fram en kurs i vårdentreprenörskåp för studenter på sjuksköterskeutbildningen och de redan verksamma. Då var vi pionjärer i landet. Nu känns det som om man börjar tala mer om att man vill se en mångfald i vården och då ges det utrymme för företagande inom vården.

Vad går förslaget ut på?

– I och med att regeringen vill få in en mångfald i vården måste det bli lättare för små- och medelstora företag att delta i de stora offentliga upphandlingarna. Det är alldeles för krångliga processer i dag, dessa vill man öppna upp och göra enklare.

– Man vill också jobba för att öka företagandet inom vården och det är här som vi i Borås har bjudits in för att berätta om våra erfarenheter. Man vill också öka marknaden genom innovationer och export för att få en fortsatt kunskapsutveckling om vård och omsorg.

Vad gör vi här i Borås för att öka entreprenörskapet i vård och omsorg?

– För drygt två veckor sedan startade vi t.ex. en kurs i entreprenörskap för yrkesverksamma sjuksköterskestudenter vid Institutionen för vårdvetenskap.

–  Dessutom driver vi ett projekt som går under initialerna ProVen. Här är vårt mål att skapa förutsättningar för ett utökat entreprenörskap med inriktning på vård- och omsorgssektorn i Sjuhäradsområdet. Bakgrunden är just den kommande satsningen och ändrade regelverk från regeringens sida och som kommer att träda i kraft under nästa år. Det finns en uttalad politisk vilja från Västra Götalandsregionen och kommunerna i Sjuhärad att medverka till att privata aktörer kommer att ges bättre möjlighet vid upphandlingar och att skapa företag inom vårdområdet.

Vad händer nu?

– Min förhoppning är att högskolan får ett av de fyra projekt som Nutek kommer att vara med och finansiera under tre år med 12 miljoner. Vi arbetar för att det ska bli verklighet. Nästa steg blir att söka stöd i arbetet lokalt. En sak är säker vi ligger steget före många andra i alla fall.