Forskarutbildning om medborgarskap


Översta raden från vänster till höger: Längst till vänster Elina Lahelma (professor Helsingfors universitet, Finland samt gästprofessor i Borås), Elisabet Öhrn (professor Borås), Carina Hjelmér (doktorand Umeå), Lena Sjöberg (doktorand Högskolan Väst), Lisbeth Lundahl (professor Umeå), MariaRönnlund (doktorand Umeå), Tuuli Kurki (doktorand Helsingfors), Per-Åke Rosvall (doktorand Borås).
Nedre raden från vänster: Anne-Lise Arnesen (professor Høgskolen i Østfold, Norge), Anna-Maija Niemi (doktorand Helsingfors).
På bilden saknas Anneli Schwartz som också gick kursen.

Mycket hög nivå

Högskolan i Borås och Umeå universitet samarbetar kring forskning, masters- och forskarutbildningar inom NordCrit och skapar därigenom möjligheter att genomföra utbildningar som engagerar de främsta inom sina respektive områden. Inte mindre än 4 professorer föreläste under kursen som samlat en gemensam forskarkompetens från Sverige, Norge och Finland under Högskolan i Borås tak.
Kursen ”Citizenship and Difference in Education” handlar om medborgarskap och utbildning, men är också skräddarsydd med avseende på de doktorander som går. Förutom kurser har nätverket återkommande möten där doktorander och seniora forskare möts. Värdskapet för dessa nätverksmöten går runt mellan de olika samarbetsparterna inom NordCrit och nästa tillfälle kommer att vara i Halden i Norge.

Inspirerande och lärorikt

En av Högskolan i Borås doktorander som närvarade på kursen är Per-Åke Rosvall. Han är imponerad över att så många framstående professorer är samlade.
- Fantastiskt med några av de främsta professorerna inom sina områden. Jag känner mig privilegierad som får delta i den här utbildningen.
Per-Åke Rosvalls forskning är en etnografisk studie av elever gymnasieskolan. Han observerar och analyserar eleverna med fokus på vissa frågor. För Rosvall ligger fokus på demokrati- och inflytandefrågor. På forskarutbildningen kan han få input och reaktioner.
- Det ger oerhört mycket att få jämföra sitt arbete med nordiska doktorandkollegor. Vi har ofta olika perspektiv i olika länder och det blir ett väldigt bra utbyte som ger möjlighet att se på skolan mer objektivt.