Forskningsseminarium om prehospital akutsjukvård

– Jag har fokuserat på etiken bland ambulanspersonal i de där fallen patienten överlevet. Hur ser den ”goda” vården ut när man vet med sig att 90 procent av överlevnadsfallen ändå dör kort efteråt? frågade sig Anders Bremer inför en skara av 80 deltagare, de flesta också doktorander med anknytning till handledare i Västra Götalandsregionen.

Forskningsseminariet var det första arrangerat av det nybildade regionala centrumet, benämnt Västra Götalandsregionens prehospitala forskningscentrum. Tanken med forskningsseminariet, som är det andra av den här typen som anordnas med Högskolan i Borås och Kunskapscentrum PreHospen som värdar, är att lyfta fram forskningen som finns inom prehospital akutsjukvård, där bland annat ambulansjukvård och larmcentralens arbete ingår.
– Här presenteras aktuell forskning av framförallt doktorander inom området, men även några seniora forskare presenterar studier, säger Björn-Ove Suserud, docent i akut vård och en av moderatorerna för seminariet.

Han förklarar vidare att syftet med seminariet är att öka kunskapen om vård och behandling i den prehospitala akutsjukvården, vilket i förlängningen ger patienten ännu bättre omhändertagande och vård. Samtidigt skall seminariet kunna vara en inspirationskälla för forskarstuderande inom området och blivande doktorander.

Marie Turesson, sjuksköterska på Kardiologiska kliniken vid universitetssjukhuset i Örebro, är en av föreläsarna och hennes fokus har varit på patientens agerande när denne misstänker att den insjuknar i infarkt.
– Oftast väntar man för länge på att reagera och det kan bli för sent, förklarar hon. Man ska få vård tidigt, redan inom den första timmen om möjligt.

Hon tycker att forskningsseminariet är givande.
– Det har varit kul att få träffa andra som också håller på med liknande och höra om pågående forskning.