Från seminarium till kurs om patent

Ett tjugotal uppfinningsintresserade med anknytning till Högskolan i Borås samlades igår när PRV höll i ett seminarium på högskolan om immateriell rätt. Högskolor har bl.a. skyldighet gentemot sin arbetsgivare, d.v.s. staten att söka patent och hävda sin innovationsroll på marknaden. Något som också understryks i den nya forsknings- och innovationspropositionen som regeringen la fram för någon vecka sedan.
– Immaterialrättsliga frågor kommer nu att få högre prioritering på högskolor, förklarar Rolf Hasslöw, universitetsadjunkt vid institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan och en av initiativtagarna till att lyfta fram frågan om idéskydd genom PRV:s besök.

Tänk efter före

När det gäller skydd av design, varumärke och tekniska lösningar, s.k. industriellt rättsskydd är grundregeln att vara först till kvarn. På så sätt garanteras uppfinnaren att inom ett visst område och inom en viss tid ha ensamrätt på all produktion och försäljning av innovationen. Något som man gott kan leva på, förklarar PRV.
– Det gäller att tänka efter före, säger Åsa Viken från PRV och fortsätter:
– Forskning och föremål som avses bli kommersiella bör därför inte offentliggöras innan patentansökan har kommit till oss. Likaså bör man inte heller prata med potentiella företagspartners förrän man har skydd. Undantagsvis kan man skriva speciella avtal, men det är viktigt att ha tänkt på det innan, understryker hon.

Professor Karl-Gustaf Rosén och VD för högskolans Holdingbolag, som själv har patent på en medicinteknisk innovation för luftrengöring, tycker att en patentansökan också är en kvalitetsutvärdering av ens idéer.
– Man får tillgång till kvalificerade människor som bedömer huruvida ens förslag har ett innovationsvärde. Det sker också en omvärldsgranskning som är väldigt viktig för någon som suttit mer eller mindre ensam med sin forskning.             

Från patent till idé

Skydd för mönsterdesign kan sträcka sig upp till 25 år, för varumärke från tio år till oändligt och för patent upp till tjugo år. Man bör söka skydd även i de länder där ens konkurrenter kan befinna sig i.
Högskolan i Borås som värdesätter samverkan med näringsliv vill satsa på att utbilda både sina forskare och allmänhet om skydd av immateriell rätt. Därför planeras en webbaserad kurs i ämnet som är tänkt att starta från hösten 2009.
– Genom att visa på många patent, ansökningar och diskutera detta, vill vi inspirera till idéer som så småningom leder till egna patent. Så det blir någon slags ”från patent till idé till patent”, förklarar Rolf Hasslöw.

För att skydda dina idéer:

  • Besök PRV:s hemsida: www.prv.se
  • Kolla igenom de gratis databaser och register som finns där för att försäkra dig om att din innovation verkligen är en innovation. Börja exempelvis med att söka efter liknande produkter, eller delar av dem i esp@cenet och Aktinsyn för lista patent och patentansökningar. För varumärken gå till Varumärkesregistret och för mönsterdesign till Designregistret.
  • För att få en bredare uppfattning besök också Edison som är PRV:s katalog över böcker och tidsskrifter. Likaså Innova där det finns referenser till artiklar om immateriell rätt.

Prisexempel för ansökan av industriellt rättsskydd i Sverige:

  • Patent 3000 kr
  • Varumärke 1400/1700 kr
  • Mönsterdesign 1500 kr