Gammal vävteknik väcks till liv

Att kliva in i utställningsrummet med de vackra textilierna, är faktiskt som att gå in i en stulen värld. Utställningen är resultatet gravplundrares handlingar som för länge sedan tömde hundratals gravar på Paracashalvön i Peru på textilier. Någon gång på 30-talet skeppades textilierna till Göteborg och har varit i stadens ägor sedan dess.
– De här Paracastextilierna har visats upp många gånger visats upp tidigare. Inför den här utställningen ville vi ha en annorlunda vinkel och visa hur verkligheten ser ut. Belysa problematiken med plundring och visa hur det påverkar Perus befolkning, säger Anna Javér, textilkonservator på Världskulturmuseet och gammal student från Textilhögskolan.

Alla textilier som kan beskådas på utställningen användes vid begravningar. Den döde placerades i en slags korg och sveptes med upp till 400 textilier.
– Varför begravningarna skedde på det här sättet är det ingen som vet eftersom vi inte känner till vilken betydelse döden hade. Plundringarna har förstört kontexten, berättar Anna Javér.

Levande utställning

Maiko Tanaka och Sanna Larsson studerar textilvetenskap med inriktning mot handvävning på Textilhögskolan. De fick i uppgift att väva en rekonstruktion på ett varsitt huvudband. 
– Tekniken är egentligen inte komplicerad utan snarare ganska smart. Men det var klurigt att komma i underfund med hur banden var gjorda genom att titta på och analysera dem, berättar Maiko Tanaka och Sanna Larsson.

Tekniken innebär en kombination mellan flätning och vävning. En teknik de ska visa upp för besökare vid tre tillfällen under hösten för att levandegöra utställningen.
– Hantverket borde alltid finnas vid sidan av industrin. Det är viktigt att kunskapen inte försvinner, menar Maiko Tanaka som en dag vill etablera sig som textilkonstnär.


Moderna gravtextilier

För att ytterligare ta till sig tekniken skulle de inspireras av sättet av väva och skapa en modern begravningstextil.
– Vi vävde ett bårtäcke tillsammans, där jag vävde själva täcket och Maiko bården, säger Sanna Larsson.

– Eftersom täcket ska passa både kyrkliga och borgliga begravningar oavsett religion valde vi neutrala färger utan några symboler, fyller Maiko Tanaka i.

Resultatet, ett vackert bårtäcke i gröna, blåa och vita nyanser, visas upp som en del av utställningen.

Värdefulla intryck

Efter ett besök i den stulna världen är intrycken många. Dels har fantasin fått utlopp om du tillåtit dig själv undra över textilierna och deras motivs betydelse. Dels har du fått en tankeställare inför alla problem föremål av den här karaktären skapar då de stulits från sina ursprungsländer. Till sist infinner sig känslan av trygghet då det finns personer som Maiko Tanaka och Sanna Larsson som inte låter en gammal och värdefull teknik gå förlorad utan låter den leva vidare i andra former.

Fotnot: Textilstudenterna visar upp tekniken den 22 november samt den 13 december mellan kl. 14:00-16:00 på Världskulturmuseet. Utställningen pågår till 2010.

Fakta om vävutbildningen

I juli flyttade handvävningsutbildningen ut från Väfskolans röda hus. Det har länge varit osäkert vad som kommer hända med utbildningen.

Hösten 2010 startar Textilhögskolans nya vävutbildning med inriktning på konst, hantverk och design. Det är en 3-årig kandidatutbildning med möjlighet att bygga på med en 2-årig masterkurs.

Mer information kommer att finnas på www.textilhogskolan.se/utbildningar efter den 1 februari 2009.