Högskolans första licentiat i psykologi

Doktoranden Nina Korvela, forskare på institutionen för pedagogik, presenterade licentiatavhandlingen ”Work performance and wages; distributive justice and emotional reactions” som är resultatet av flera års forskning. Familj och kollegor var samlade då den blev ceremoniellt uppspikad.

Distributiv rättvisa

I sitt arbete beskriver hon de känslor som som tar sig form på en arbetsplats vid en orättvis belöning av arbetsinsatser. Det handlar om ”distributiv rättvisa” vilket enkelt kan förklaras som fördelning av lön i förhållande till prestation. Nina Korvela har utgått från två undersökningar, en gjord i Sverige och en i Indonesien. På så sätt har hon kunnat jämföra de två olika kulturerna.
En svensk arbetstagare reagerar till exempel ofta med ilska gentemot chefer och ledning om en kollega får orättvist mycket mer betalt i förhållande till den uppfattade prestationen, samt även med avund gentemot kollegan. För den indonesiska arbetaren handlar det oftare om en känsla av skam och obehag riktat mot sig själv i samma situation.

Många uppslag för vidare forskning

Fredagen den 28 november sätter hon punkt på detta arbete då Nina Korvela försvarar licentiatavhandlingen på Psykologen, vid Göteborgs Universitet. Därefter tar forskningen ny fart.
- Jag har så många idéer om vad jag vill spinna vidare på och forska om, berättar Nina Korvela.
Ett intressant ämne är att studera vad den avund som kollegor kan känna gentemot varandra kan leda till på arbetsplatsen. Hon funderar även på att studera hur olika grader av närhet i kollegors relationer påverkar avund och missunnsamhet. En vidareutveckling av ämnet kommer också att innefatta experiment om Nina Korvela får som hon vill.
- Genom experimentstudie kan man bekräfta enkätstudiernas resultat. Det ger ytterligare en vetenskaplig dimension till forskningen, vilket skulle vara mycket intressant.

Först av allt blir det dock tre dagars välförtjänt semester i Dalsjöfors tillsammans med familjen, inklusive den nyaste familjemedlemmen; hundvalpen Konrad.