Lärobjektsdagar på BLR!

Idén med nätverket Sökguiden är att bygga upp en plattform med texter och lärobjekt kring informationssökning varifrån varje bibliotek sen skapar sin egen lokala variant. De bibliotek som vill ansluta sig kan hämta hem det material de vill ha, men först efter att själva ha bidragit med sitt egenproducerade material. Via det gemensamma webbgränssnittet kan de medverkande biblioteken kontinuerligt ladda upp/hämta hem nytt material, ändringar och uppdateringar till sin lokala sökguide. Man behöver inte hämta hem hela guiden utan tar de lärresurser man är intresserad av. Projektet använder sig av Creative common-licensen för att beskriva hur lärresurserna i nätverket får användas. (källa: http://www.searchguide.se)