Ljusa tider för nytt kompetenscenter

Under Mjöbäcksdagen på Högskolan i Borås diskuterades ett kommande kompetenscenter med fokus på energieffektivt och miljövänligt byggande. Mitt i mörkaste nedgången satsar initiativtagarna Mjöbäcks Entreprenad AB, Svenljunga kommun och högskolan för fullt på det kommande kompetenscentret. Ett center som ska knyta samman den samlade erfarenheten med ny teknik och nya trender.

Gröna morötter

En ljuspunkt är gröna morötter på regional nivå.
– Det finns pengar att söka, 24 miljoner kronor under tre år, säger Ny Dinau för det regionala "Programmet för energieffektivt byggande". Här i diskussion med riksdagsledamot Lars Tysklind.

En annan är att efterfrågan på energieffektiva hus ökar vilket kommer att driva på utvecklingen.
En tredje ljusglimt är signalerna om att hus på sikt kommer att klassas så att konsumenten enklare kan välja det smartaste huset ur energisynpunkt.

Under dagen talade inte bara representanter för det regionala utvecklingsarbetet utan även representanter för riksdagen. Lars Tysklind (fp) sitter med civilutskottet och fick med sig ett par förslag hem från aktiva deltagare:
Slopa byggmoms, åtminstone på nybyggnation av hyresrätter och gå in med garantier som gör det möjligt att bygga för samma kostnad på landsbygden som i stan.

Den fjärde ljusglimten är det arbete som forskarna Anita Pettersson och David Gunnarsson precis startat. Deras rapporter ska ge svar på hur ett kommande center kan se ut och vilka trender som gäller idag inom energieffektivt byggande.
– Vi håller på att lägga en stabil grund att stå på. Jag ser fram emot fortsättningen av samarbetet, säger Jonas Rimbäck, projektledare från högskolan som här syns tillsammans med Fredrik Dahl, kommuntuvecklare i Svenljunga kommun.