Magistrar med fokus på ICA Citys butiker

Magisterstudenter som ägnat hösten åt fältstudier på ICA Citys fyra butiker i Borås presenterade igår sina analyser av kundernas beteenden. Under redovisningen på högskolan var studenterna indelade i olika grupper med inriktning på var sin butik och fokus på allt från reklambladet och scanning till upplevelser. Representanter från ICA City butiker var också på plats för att lyssna. Under kursens gång har främst butikschefer agerat som handledare.

– ICA City är ett nyfiket företag som vet att de är bra men vill förbättras ännu mer, förklarar Malin Sundström varför hon valt att samarbeta vetenskapligt med just denna kedja.

Boken om ICA City butiker

De har förstått nyttan av att studera sina kunder, konstaterar Malin Sundström och tillägger att det som studenter ägnat sig åt är egentligen inte mindre än forskning.
– Det material som de tagit fram kommer vi använda till forskning på Institutionen för data- och affärsvetenskap. Dessutom blir varje undersökning som varje grupp har gjort till ett eget bokkapitel i en mer populärvetenskaplig bok "Boken om ICA Citys butiker i Borås” som vi ska göra och använda som undervisning.

”En rolig och kreativ kurs”

Ann-Sofie Rudman är en av studenterna på magisterkursen och hennes grupp har studerat hur olika konsumenter påverkats av reklambladet i butiken.
– En tydlig tendens som vi har märkt är att de äldre tar till sig reklamen, läser den, men förblir ändå trogna sina gamla köpvanor, säger hon.

Hon förklarar också att kursen har varit utmanande just för att studenter annars är vana vid traditionella föreläsningar.
– Här har man fått ta tag i saker själv, formulera bra problemfrågor och genomföra analys. Det har på många sätt varit en rolig och kreativ kurs.