Nu är utvärderingen klar!

I januari 2008 fick Centrum för kulturpolitisk forskning uppdraget att ansvara för arbetet med utvärderingen av Nordiska kulturfondens verksamhet.

Huvuddelen av det grundläggande empiriska och analytiska arbetet, samt färdigställande av rapporten, har utförts av Claes Lennartsson. Docent Jan Nolin har haft det övergripande projektansvaret, och har också varit verksam i det empiriska arbetet samt i det analytiska arbetet på olika nivåer.

Rapporten, "Nordiska kulturfonden: En utvärdering och omvärldsanalys 2008", som nu färdigställts finns för nedladdning i PDF-format via webbsidan norden.org