Nytt projekt med VHB forskare och Larmcentralen

Larmcentralen tar dagligen emot ett mycket stort antal samtal som bedöms bero på akuta smärtor/obehag i bröstet. De sjukdomstillstånd som orsakar dessa symptom är högst varierande. Larmcentralens handläggande av dessa fall kan vara livsavgörande. Larmoperatörens kompetens och erfarenhet varierar. Att låta en statistisk modell bearbeta den information som ges till larmoperatören har en potential att likforma handläggandet av dessa ofta livshotande fall och därigenom minimera påverkan av slumpfaktorer.

Smärtor eller obehag i bröstet är en av de vanligaste orsakerna till att man ringer Larmcentralen. Bland dessa är det ca 75 % som ges högsta prioritet med hjälp av siren och blåljus. Patientgruppen är mycket heterogen och involverar såväl de med livshotande tillstånd som de med ofarliga åkommor. Majoriteten av de fall som bedöms ha ett livshotande tillstånd bedöms som en hotande hjärtinfarkt. Bland dessa patienter är tiden till påbörjande av behandling inte sällan livsavgörande. Man har infört begreppet ”den gyllene timmen” och syftar då på den första timman efter insjuknande, då den allra största chansen att påverka utfallet finns.

Det är mot denna bakgrund av största vikt att patienterna prioriteras rätt från början, dvs. av larmoperatören. Ambulansresurserna är idag begränsade så det är också viktigt att inte de med mera oskyldiga åkommor överprioriteras för ofta.

En pilotstudie i höst

Pilotstudiens målsättning är att utvärdera möjligheten till optimering av prioritering vid akuta smärtor/obehag på larmcentralen. Samtliga samtal som når Larmcentralen i Göteborg som av larmoperatör bedöms som akuta bröstsmärtor/obehag ska ingå, totalt 2000 samtal.

Deltagande sjukhus

Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, Kungälvs sjukhus, Alingsås sjukhus, Norra Älvsborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus, Skene lasarett, Kärnsjukhuset Skövde och Lidköpings sjukhus.

Långsiktig strategi

Resultatet av en första pilotstudie kommer att ligga till grund för en landsomfattande utvärdering där man på alla larmcentraler testar den beslutsmodell som visar sig vara den mest optimala i höstens pilotstudie.Hur den riksomfattande studien kommer att designas beror alltså på resultatet i pilotstudien.Den riksomfattande studien behöver inte med nödvändighet bli en randomiserad studie.Om dessa erfarenheter utfaller positivt kan man överväga liknande strategiskt tänkande såväl vid akut stroke som vid misstanke om hjärtstopp.

Skisserad doktorsavhandling

Titel: Prioritering av bröstsmärtor/obehag på larmcentralen
Fyra delarbeten

  1. En jämförelse mellan medicinskt index och specifika validerade frågor för att prediktera utfall.
  2. En jämförelse mellan prioritering av larmoperatör och statistisk modell med avseende på utfall. En studie involverande medicinskt index och specifika frågor.
  3. Genusperspektiv på prioritering på larmcentral vid akuta smärtor/obehag i bröstet i relation till utfall.
  4. Vad betyder larmoperatörens erfarenhet av prioritering i relation till utfall vid akuta smärtor/obehag i bröstet.

 

Med på fredagens projekterande möte var:Martin GellerstedtJohan Herlitz, Birgitta Wireklint Sundström och Anders Bremer, PreHospen
Lars Engerström, SOS Alarm
Birgitta Nerman, Johan Rudqvist, SOS Alarm Göteborg
Björn Biber, SU
Rolf Karlsten, Astra Zeneca

Med på bilden är även Leif Svensson och Lars Jonsson, Södersjukhuset samt Monika Rådestad, Karolinska Institutet