Praktik som utbyteslärare i "Nya Wien"

Jürgen Claussen, som har tyska som modersmål, fick chansen att praktisera detta eftersom utbytesföreläsningarna i Wiener Neustadt sker på tyska i koncernredovisning samt revision i internationella företag. Universitet i Winer Neustadt grundades 1994 och får anses som ett ungt universitet, men har under den här tiden byggt upp ett anseende av rang och anses idag vara Österrikes främsta universitet i sitt slag.

– En fantastisk upplevelse, säger Jürgen Claussen som absolut kan tänka sig att göra om utlandsvistelsen. Kanske en utbytesperiod vid något av IDA:s tyska samarbetspartners under 2009.

– Det var en annorlunda upplevelse trots att det handlar om Europa, det var mycket interaktion med studenterna och hela utbytet blev som en vitamininjektion.