Samarbete med Brasilien inleds

Bild: Hans Björk, prefekt, Ingenjörshögskolan, rektor Sebastião Iberes Lopes Melo, rektor Lena Nordholm, Amauri Bogo, dekan för internationella relationer, samt Tomas Wahnström, biträdande prefekt, Ingenjörshögskolan.

Rektor Sebastião Iberes Lopes Melo och Amauri Bogo, dekan för internationella relationer, besökte under tisdagen och onsdagen Högskolan i Borås. Ett samförståndsavtal har skrivits och ligger nu till grund för en fortsatt utveckling av samarbete mellan Högskolan i Borås och statsuniversitetet Santa Catarina på institutionsnivå.

- Universitetet har en struktur som är väldigt lik den vi har på Högskolan i Borås, också när det gäller utbildningsområden. Att de dessutom har utbildningar inom bibliotek och textil gör det extra intressant. Likaså har vi en del liknande problematik och utmaningar. Vi har fått en väldigt fin kontakt och förståelse för varandra, säger rektor Lena Nordholm.

Stort intresse för forskning och resurser på högskolan

Samtliga institutioner på högskolan besöktes för en närmare presentation och för att hitta gemensamma områden att utveckla samarbete kring, både vad det gäller forskning och utbildning.

Sebastião Iberes Lopes Melo och  Amauri Bogo imponerades mycket över all utrustning som forskare och studenter förfogar över på bland annat Textilhögskolans verkstäder och Ingenjörshögskolans laboratorier och var mycket intresserade över den inriktning Högskolan har på sin forskning inom bl.a. resursåtervinning, medicinteknik och smart textiles.

Ny kontakt redan i december

I december kommer Hans Björk, prefekt på Ingenjörshögskolan, som också initierat kontakten mellan universitetet i Brasilien och Högskolan i Borås, att besöka ett antal universitet i Brasilien, däribland statsuniversitetet i Santa Catarina, för fortsatta diskussioner. Närmast för handen ligger ett eventuellt Linnaeus-Palme-utbyte.

I ett första skede vill båda parter börja med lärar- och forskarutbyte och därifrån gå vidare med studentutbyte.

Bild: Rektor Sebastião Iberes Lopes Melo och  Amauri Bogo överväldigades av teknikparken på Textilhögskolan som förevisades av Erik Bresky, prefekt.

Fakta:
Delstaten Santa Catarina ligger i södra delen av Brasilien och har en befolkning på knappt sex miljoner invånare. Staten har den högsta förmögenheten per capita i Brasilien och den högsta levnadsstandarden i landet. Det är också den kallaste delen i landet med både frostnätter och enstaka snöstormar vintertid. Här finns ett stort inslag av immigranter från Tyskland och Italien vilket ger avtryck på kulturen.

Statsuniversitetet Santa Catarina bildades 1965 och har sex campus fördelade över hela delstaten från norr till söder, väst till öster. Varje campus har olika inriktningar, t.ex. teknik är huvudsakligen lokaliserat till Joinville i nordöstra delen av Santa Catarina och jord- och skogsbruksvetenskap samt miljöteknik i västra delen av staten, men även datateknik, utbildning och psykologi, hälsa och idrott och ekonomi finns representerat.