11,6 miljoner extra i forskningsanslag


Varje mandatperiod lägger regeringen fram en forskningsproposition som sätter ramarna för den statligt finansierade forskningen för de kommande fyra åren. Med sina fem miljarder i resurstillskott är höstens forsknings- och innovationsproposition mer än dubbelt så stor som någon av sina föregångare. För Högskolan i Borås innebär propositionen en ökning med 11,6 miljoner kronor i forskningsanslag under de närmaste fyra åren. Redan under 2009 skulle högskolan få 6,6 miljoner.

– Vi är väldigt glada över det här och den ökade satsningen på forskningen som det innebär, säger rektor Lena Nordholm entusiastiskt.

Med en ökning på 11,6 miljoner ligger Högskolan i Borås bra till i jämförelse med liknande lärosäten runt omkring landet. Tillskottet beräknas utifrån antalet studenter och kvalitetsindikatorer såsom externa medel vetenskaplig produktion och citering.
– Det som är särskilt glädjande med propositionen är också att den ökar möjligheten för lärosäten att söka examensrätt för doktorsexamen, förklarar Lena Nordholm.

Om propositionen antas höjs alltså de direkta anslagen till universitet och högskolor och fördelningen av direkta anslag sker då utifrån kvalitet. Tanken med propositionen är också att satsningar på forskningsområden av strategisk betydelse för det svenska samhället och näringslivet ska introduceras. Likaså en ny modell för ett bättre fungerande innovationssystem. I forsknings- och innovationspropositionen presenteras också en satsning för att öka kommersialisering av forskningsresultat. 150 miljoner kronor avsätts för detta ändamål.