2008 års Nobelpristagare i litteratur

Den franske författaren Jean-Marie Gustave Le Clézio får priset med följande motivering:

"uppbrottets, det poetiska äventyrets och den sinnliga extasens författare, utforskare av en mänsklighet utanför och nedanför den härskande civilisationen"

Mer om pristagaren finns att läsa på Svenska Akademiens webbplats.