Avtackade magistrar går nu mot nya mål

Kunskapen stod i fokus under hela den akademiska högtiden. Först ut att gratulera de nya magistrarna var rektor Lena Nordholm. Hon berättade att själva systemet med en akademisk examen utvecklades på universitetet i Paris under 1100-talet, doktorsexamen kom först på 1400-talet.

– Så det är en ärevördig examen som ni tagit.

Magistrar har utexaminerats från Högskolan i Borås sedan 1995 och till dags datum är de sammanlagt 3057 personer.

– Runt 200-300 personer har de senaste åren tagit en magisterexamen vid Högskolan i Borås.

Strax över 60 av dem valde att hämta ut sina magisterbevis under mer högtidliga former.

Diplomerade

Magistrarna i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap fick delas upp i två grupper. Här syns den första. Arsham Mazeheri, Christian Mjörnerud, Marie Lundgren, Mona Mahram, POernilla Evaldsson, Shabnam Marboot, Shuna Yang och Sigfrid Antonsson har tagit magisterexamen i industriell ekonomi.

Camilla Eskilsson, Linda Johansson, Marie Göthberg och Ylva Nyman är magistrar i ämnet vårdvetenskap.

Var kaxiga och stolta

Årets högtidstal hölls av prorektor Björn Brorström. Han uppmandade magistrarna att känna stolthet för att de studerat vid professionslärosätet Högskolan i Borås.

– Ni är våra ambassadörer och vet hur vår verksamhetsidé där vi bedriver utbildning i partnerskap tillsammans med det omgivande samhället fungerar. Vi vet att ni har hög anställningsbarhet.

– Var kaxiga och våga ifrågasätta när ni nu går ut i arbetslivet. Ni har färsk kunskap.

Trots de dystra ekonomiska läget i världen ville Björn Brorström att magistrarna skulle tänka positivt.

– Vi har ett statsfinansiellt starkt läge och regioner och kommuner har många gynnsamma år bakom sig i bagaget. Jag vet att det kommer en vändning, det kan jag garantera.

Pedagogiskt pris delades av naturvetare och pedagog

Den finaste hederutnämningen som en lärare kan få vid Högskolan i Borås är det pedagogiska priset.

– Det är en bekräftelse på lärargärningen. I år delas det av två lärare, Dag Henriksson på Institutionen Ingenjörshögskolan och Rickard Baldwin på Institutionen för pedagogik, sa Lena Nordholm innan hon överlämnade bevis och läste upp motiveringarna till priset.

Dag Henriksson får det pedagogiska priset för sitt engagemang som nationell eldsjäl för utbildning inom naturvetenskap och då särskilt kemi. Han har varit engagerad i pedagogisk utveckling av kemi/naturvetenskap på nationell nivå genom utveckling av läroplaner m.m.

Richard Baldwin har lyft och utvecklat den engelskdidaktiska inriktningen i lärarprogrammet. Han har med hjälp av en grupp bestående av verksamma lärare, studenter från inriktningen och lärare i kurslaget definierat vad som krävs av en engelsklärare av idag och den närmaste framtiden och utifrån det arbetat fram Learning outcomes för studenter som ska bli engelsklärare i grundskolans senare år. 

Andra hedersutnämningar som delades ut var Ackordcentralens stipendium om 25 000 kronor som i år gick till Emily Gustafsson och Camilla Martinsson. Stipendiet fick de för sin magisteruppsats med fokus på ekonomisk brottslighet.

Stipendium för 2008 års bästa magisteruppsats vid Institutionen för data- och affärsvetenskap gick till Nina Gustafsson och Sara Svensson Emanuelsson. Den aktuella titeln på deras uppsats var ”Incitamentsprogram – till gagn för ägarna? En studie av sammanbandet mellan aktierelaterade incitamentsprogram och börsnoterade bolags värdeutveckling”

Även nydisputerade vid Högskolan i Borås gratulerades. Här Maria Henricsson som skrivit en avhandling om taktil beröring och Johan Sundéen som skrivit om Johan Alfred Eklund.