Baylan mötte sina resurser

– Jag blev enormt peppad av mötet. Det var spännande att träffa de här personerna och höra dem berätta om vad som händer ute i skolorna just nu. Det var precis så här jag ville att det skulle bli. Det konstaterar en nöjd Ibrahim Baylan efter att han i en återträff på Lundsbrunn den 1-2 oktober mött de resurspersoner som deltar i högskolans kompetensutveckling. Han passade samtidigt på att berätta om upprinnelsen till satsningen

Allt började när Ibrahim Baylan som dåvarande skolminister föreslog att man skulle satsa på att få in ett extra stöd av vuxna i skolan.

– Min personliga erfarenhet från skolan är att det finns många barn som kommer in i en senare fas av skolan, exempelvis som 10-åringar eller äldre. Många gånger behöver de extra stöd för att klara av målen, förklarar han.

Stor grupp som inte uppnår målen

Efter att man tittat på statistik så visade det sig att gruppen elever som inte klarade målen i skolan, under Baylans tid som minister, var ungefär 1500 elever per år.

– Det var då vi bestämde oss för den här satsningen på resurspersoner i grundskolan och projektet kom igång år 2006.

Högskolan i Borås fick 2,3 miljoner kronor för att genomföra en kompetensutbildning av närmare 100 resurspersoner från Södra Sverige. Kompetenssatsningen har genomförts av CSU, Centrum för Skolutveckling, och Hans Johansson har varit samordnare.

– Vi har använt oss av våra egna lärare och forskare på institutionen för pedagogik i utbildningen och det har varit ett mycket givande arbete, säger Hans Johansson.

– Jag hade gärna sett en fortsättning av projektet. Tyvärr vill inte den nuvarande regeringen fortsätta med satsningen, avslutar Ibrahim Baylan.

Mer information om projektet kan du läsa här.