BHS på Bok & Bibliotek

Berit Ölander, Sofia Arvidsson och Helena Francke presenterar masterprogrammet Digitala tjänster på Bok & Bibliotek.


Som en uppföljning och avslutning på symposiet Litteratur som livskunskap – tvärvetenskapliga perspektiv på identitetsbyggande läsning som hölls på Högskolan i Borås dagarna före mässan gavs ett seminarium om Litteratur och personlighetsutveckling. Över 500 besökare deltog.

– Seminariet arrangerades i samarbete med Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet och med stöd av Riksbankens Jubileumsfond. Det behandlade de känslor som väcks i mötet mellan läsare och litteratur som kan leda till identitetsbyggande och livskunskap, berättar Skans Kersti Nilsson från BHS, forskare som hade deltagit symposiet och som representerade flera olika ämnesområden.

Medverkade gjorde dessutom Merete Mazzarella, professor i nordisk litteratur, Lena Kåreland, professor i svenska och didaktik, Owe Wikström, professor i religionspsykologi samt Torsten Pettersson, författare och professor i litteraturvetenskap. Moderator var Gunnar Südow, bibliotekskonsulent vid Regionbibliotek Västra Götaland.

Vetenskapliga tidskrifter på webben

På Svensk biblioteksförenings biblioteksscen presenterade BHS två projekt och ett utbildningsprogram. En av dem var Helena Francke, universitetsadjunkt, som delade med sig av resultaten från den avhandling hon la fram i våras.

– I fokus är hur så kallade open access-tidskrifter, det vill säga vetenskapliga tidskrifter som är gratis att läsa på nätet, utnyttjar webbmediet för att presentera forskning, konstaterar hon.

– Liknar de papperstidskrifterna väldigt mycket, eller kan vi se tendenser till att forskning kommer att presenteras på andra sätt framöver, till exempel utnyttja video, länkar och interaktion i större omfattning?

Ny master

På Biblioteksscenen presenterades även ett nytt masterprogram som planeras vid BHS med inriktning på Digitala tjänster. Programmet utvecklas i nära samverkan mellan BHS, Bibliotek och läranderesurser samt Kungliga biblioteket, Stadsbiblioteket i Göteborg, Bibliotekstjänst och Svensk biblioteksförening. Medverkade gjorde representanter både från Högskolan i Borås och från Stadsbiblioteket i Göteborg.

Sofia Arvidsson från Bibliotek och läranderesurser och Berit Ölander från Stadsbiblioteket i Göteborg svarade på Helena Franckes frågor om hur de ser på den kompetens man får i utbildningen och varför deras organisationer tycker att det är intressant att delta i programutvecklingen.

– Programmet ger en strukturerad väg till den kunskap jag har fått leta mig fram till genom olika nätverk och konferenser, sa Sofia Arvidsson, som arbetar med högskolans institutionella arkiv.

Berit Ölander framhöll att Stadsbiblioteket tror att det kan vara väldigt utvecklande för både biblioteket och studenterna när de två möts i utbildningens olika moment.

Stöd till skolbiblioteksutveckling

Det andra projektet som presenterades på mässan var Stilbib (Stöd till skolbiblioteksutveckling). StilBib är ett kompetensutvecklingsprogram som BHS har utformat med syftet att utveckla elevers språk med hjälp av skolbibliotek. Det har pågått sedan våren 2007 och ingick i den så kallade mångfaldssatsningen, som Myndigheten för Skolutveckling stod bakom. StilBib bestod dels av drygt 20 lokala projekt på skolor i södra delen av Sverige med ca. 100 deltagare, dels BHS del, som innebar att institutionen hade i uppdrag att driva projektet. Deltagarna var lärare, skolledare och skolbibliotekarier och de har träffats i Borås vid tre tillfällen, då föreläsningar och gruppdiskussioner har stått på programmet.

– Projektskolorna har arbetat med lässtimulans och utveckling av skolbiblioteksverksamheten på olika sätt, som läsning av skönlitteratur, informationssökning, källkritik och utformning av den fysiska miljön i biblioteken, berättade Eva-Maria Flöög och Monica Johansson, båda universitetsadjunkter på BHS. Vid presentationen deltog även professor Louise Limberg.

Projektet kommer dessutom att presenteras på Mötesplatskonferensen, samt senare i form av artiklar och en slutrapport.

Text: Helena Francke Foto: Stefan Ekman