Dignity-projektet berör delegation från Kenya

Hon berättade vidare att Chalmers är sedan 2006 utsett till partneruniversitet för UN Habitat. Det gör att man är en global kontaktyta och kunskapsnod inom området hållbar stadsutveckling.

– Vi vill vara med och bygga upp en ny sorts designskola med ny pedagogik i Kisumo vid Lake Victoria i Kenya och hämtar influenser från olika partners som vi kan samarbeta med. Därför är vi här, förklarar Maria Nyström.

– Vi vill tänka utanför det traditionella undervisningssättet och involvera andra professioner och områden för att hämta inspiration från varandra, förklarar Beatrica Misati som är textildesigner från Designhögskolan i Nairobi.

– I vårt projekt med Chalmers tittar vi hur vi kan förhindra att ny slum uppstår genom att fokusera på land- och markfrågor. Vi låter människorna själva vara med och påverka sin boendesituation, förklarar George Wagah, från fakultet för förort- och landskapsplanering på universitetet i Maseno.

Beatrice Misati, textildesigner, professor Maria Nyström från Chalmers, George Wagah, lärare från universitetet i Maseno, dr. Suki Mnendna, rektor på Designhögskolan i Nairobi och Agneta Nordlund Andersson från Textilhögskola och Winnie Oyuko, designstudent från Designhögskolan i Kenya.

Afrika i fokus nästa gång?

Delegationen från Kenya var framför allt intresserade av Textilhögskolans Dignity-projekt som Jan Carlssons studenter står bakom. Det är ett flerårigt projekt där studenterna undersöker olika företeelser i den globala textil- och modeindustrin på plats i andra länder. I år reste 17 studenter från textilekonom- och modedesignprogrammet, till fem olika länder. Nästa gång kanske de kommer att studera stadsbilden och boendeförhållandena i Kenya.

Maria Nyström är dessutom intresserad av Smart Textile-projektet och dess möjligheter att eventuellt kunna gå in i hennes egen forskning för NASA. Då handlar det om design i och framtida textilier för rymdstationer och rymdkapslar.

UN HABITAT grundades 1978 och är sedan 2003 ett FN-program för boende och bosättning under generalförsamlingen, med huvudkontor i Nairobi, Kenya. Uppgiften är att verka för socialt och miljömässigt hållbara städer och bidra till att uppfylla Milleniedeklarationens delmål att lyfta minst 100 miljoner sluminvånare ur fattigdom senast 2020.