Diplom till Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift

Språkförsvaret har tilldelat Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift (NKT) ett diplom för att tidskriften väljer att publicera forskning och information inom ämnesområdet kulturpolitik på de nordiska språken. 

Det är viktigt för varje vetenskapsgren att utveckla egna fackuttryck och termer på förstaspråken, detta för att kommunikationen, förståelsen och intresset då ökar medborgare emellan. Som ett erkännande för att tidskriften genom sin vetenskapliga utgivning och sitt öppna och adekvata språkval, har därför Nätverket Språkförsvaret i Sverige tilldelat NKT ett diplom, "Tummen upp"!