Fullt hus för etikkonferens

Dagen i sin helhet bestod av föreläsningar och avslutande panelsamtal.
Magnus Blixt, grundskollärare från stockholm och ledamot i Lärarnas yrkesetiska råd var förste föreläsare ut med föredraget ”Bedömning av elever – en ansvarsfull uppgift. Hur tar vi stöd av våra yrkesetiska principer?”. Därefter följde fil dr. Christian Lundahl från Uppsala universitet med föredraget ”Betyg och prov – något nödvändigt(cis) ont?”
Eftermiddagen inleddes med en föreläsning kallad ”Bedömning och betyg – makt och etik” som hölls av fil dr Jörgen Tholin, vicerektor vid Högskolan i Borås tillsammans med fil dr Marianne Dovemark, också hon från Högskolan i Borås.
Sista föreläsaren ut var Monica Nylund, förskollärare från Göteborg och ledamot av Lärarnas etiska råd, som höll föredraget ”Bedömning – ett exempel ur lärarvardagen”.


- Den här konferensen skall vara ett möte mellan forskarsamhället och lärarkåren, berättar Magnus Blixt, Lärarnas yrkesetiska råd, efter ett mycket uppskattat föredrag .

Intressant för både yrkesverksamma och blivande lärare

Konferensen riktar sig både mot ”färdiga” lärare och mot studenter på högskolans lärarprogram.
Dijana och Maron läser på lärarprogrammets sjätte termin och arbetar tillsammans på ett examensarbete om just betyg och bedömning. De tycker att föreläsningarna har varit mycket intressanta.
- Det är roligt att få lite historik och det har varit mycket intressant fakta. Det här kommer vi definitivt att ha nytta av, konstaterar Maron.


Maron Abou Nader och Dijana Paras; snart färdigutbildade lärare med extra stark kompetens inom området betyg och bedömning.

Stort intresse

Att ämnet för konferensen är både viktigt och intressant märks inte minst på deltagarantalet. Nästan två hundra personer är samlade i den stora föreläsningssalen, vilket är precis så mycket som den rymmer.


Fil dr. Marianne Dovemark blickar ut över den fullsatta salen strax innan hon och vicerektor Jörgen Tholin inleder sitt föredrag.