Gästföreläsning från teaterscenen

Gästföreläsningar av den här storleken kräver sin scen och institutionen hade dagen till ära hyrt den centrala teaterscenen Saga för evenemanget.

Medierna och lärarnas roll

Matilda Wiklund, fil. Dr. vid Örebro universitet, var först ut med föredraget ”Skolan och lärarna i medierna – exemplet Dagens Nyheter” där hon diskuterade mediernas roll som en viktig utbildningspolitisk aktör. Därefter tillhörde scenen Hans Lagerberg, känd för att ha skrivit boken ”Lärarna – Om utövarna av en svår konst”. Hans Lagerberg pratade om hur makthavare och andra delar av samhället ser på lärarens yrkesutövning och hur man som lärare kan förhålla sig till detta.
-Stå på er! Ropade Hans Lagerberg till de samlade lärarstudenterna och underströk vikten av att våga tro på sig själv som lärare och inte vara rädd för att prova nya grepp även om det kan innebära att man misslyckas bland.
- Ibland måste man kunna förlåta sig själv.

Uppskattat initiativ

Efter föreläsningarna samlades en del av publiken för att köpa böcker och samtidigt få dem signerade, eller bara för att prata om ämnena som tagits upp.
Jennie, Jenny och Josefine går alla 6:e terminen av lärarprogrammet och är med andra ord bara två terminer från examen. De tyckte att båda föreläsningarna var både bra och intressanta. Jennie tyckte framför allt om Hans Lagerbers föreläsning:
- Sista kändes mest intressant för våran del, berättar hon, eftersom vi läser kursen ”Läraren & yrkesrollen” just nu.


Från vänster: Jennie Johansson, Jenny Ekman och Josefine Björnerås. Snart färdigutbildade lärare.