Gymnasieelever får introduktion i forskning

Sedan drygt ett år tillbaka pågår ett samarbete mellan de två skolorna för att ge gymnasieeleverna en inblick i vad som pågår på Ingenjörshögskolan inom forskning.

Eleverna i årskurs 1 på naturveteskapliga programmet,  profilerna Pre-University Science Studies samt Systemutveckling, förlade ett par timmars undervisning till Ingenjörshögskolan där professor Kaj Lindecrantz föreläste utifrån sin forskning inom medicinteknik och talade bl.a. om hur man kan tyda signaler hos för tidigt födda barn. Han klistrade på elektroder på några testvilliga elever för att visa hur det ser ut och vad det handlar om.

Eleverna hade många frågor och egna tankar om hur man skulle kunna använda elektriska impulser förutom att mäta och diagnostisera, t.ex. som lögndetektor och för att påverka muskler. Tamaz Katzes agerade försöksperson när Kaj Lindecrantz visade hur kurvorna ser ut när man tar ett EKG. Jodå, han hade både hjärta och muskler enligt kurvan.

Polymerer på programmet

Nästa föreläsare på plan var professor Mikael Skrifvars som introducerade eleverna i polymerernas värld och förklarade hur de små beståndsdelarna, molekylerna, t.ex. i platser kan förändras och därmed ge plaster olika intressanta egenskaper, som seghet, hårdhet, formbarhet med mera.

- Det är roligt att eleverna får komma ut och se att de grunder de lär sig i gymnasieskolan kommer att tillämpas, säger Kerstin Ahlström som är lärare i matematik och fysik på Bäckängsgymnasiet.

Samarbetet innebär att eleverna kommer att besöka Ingenjörshögskolan två gånger per termin för att få komma närmare den värld högskolan och forskningen är.

Handledarhjälp vid projekt

Samarbetet utvidgas troligen genom att Ingenjörshögskolan är med och handleder gymnasieelever när de ska göra sitt individuella projektarbete i årskurs 3.

- Vi ska diskutera formerna närmare, men det kan exempelvis röra sig om att vi bl.a. tar fram förslag på projekt, förklarar Anders Mattsson, studierektor på Ingenjörshögskolan och samordnare för samarbetet med Bäckängsgymnasiet.

Nobelföreläsning

Senare i höst kommer årskurs 2 på besök för att experimentera med LabVIEW, som är ett datainsamlings- och analysverktyg. Och på Nobeldagen den 10 december bjuds naturvetarna på Bäckängsgymnasiet in till en föreläsning om Nobelpriserna i fysik, kemi och medicin.