Hallå där…


På Högskolan i Borås ansvarar Jan Buse för det tvååriga webbredaktörsprogram och han undervisar också i digital bildbehandling, digitalisering av kulturarvet och grafisk produktion. Kameran är en passion som har funnits med sedan tidig ålder och att skapa bilder betyder något särskilt för honom.
– Fotografi är en möjlighet till uttryck, på samma sätt som t.ex. penna och papper, eller ett musikinstrument är det. Utmaningen ligger just i att försöka skapa uttryck som inte bara är banala eller schablonartade, utan kanske i något avseende är genuina, originella eller t.o.m. vackra, förklarar Jan Buse.

Det som fick Jan Buse att ställa upp i den internationella tävlingen med en samling bilder, en sk. portfolio, var delvis viljan testa sina alster i relation till andra fotografers bilder.
- Jag tycker ju själv att vissa av mina fotografier är ”bra”, men skulle även en expertgrupp anse att de är av intresse för en bredare och relativt initierad publik? En annan anledning till att jag ställde upp var möjligheten att bli publicerad, och kanske också att få sälja en eller annan bild. 

Varför valde du portfolion ”Last Season”?

– Med fotografin jobbar jag oftast utifrån teman som olika miljöer, situationer och känslor. I ”Last season” skildrar jag den sista odlingssäsongen i ett litet kolonilottsområde i Göteborg, som inom kort kommer att försvinna och istället förvandlas till ett bostadsområde. Området har i mitt tycke en speciell karaktär, och jag ville försöka fånga den.

Vilka är dina förebilder?

– Jag har ganska många favoritfotografer som Diane Arbus, Richard Avedon, Cindy Sherman, Stephen Shore, Jock Sturges, Annie Leibovitz och Hiroshi Sugimoto, för att nämna några få. Utmärkande för dem, och flera andra fotografer som jag beundrar, kanske kan sägas vara att de banat ny väg för fotokonsten. De har omdefinierat fotografins konventionellt accepterade estetik och innehåll. Kort sagt, de gör bilder som är intellektuellt, estetiskt och etiskt intressanta, och det är inte lätt!

Vad ledde ditt pris till?

– Till kontakter med andra internationella fotografer, lite försäljning, och antagligen har det blivit lite lättare för mig att ställa ut på vissa gallerier.

Vad har du för framtida fotoplaner?

– Jag har flera, faktiskt ganska många, fotoprojekt på gång. Håller t ex på med att dokumentera några miljöer i Göteborgs skärgård, och har i sommar också plåtat övergivna växthus. Och just nu skissar jag på ett studiofotoprojekt med olika typer av modeller.

Ovan syns två av bilderna i portfolion "Last Season". I en portfolio behöver alla bilder fungera bra tillsammans och dessutom kunna stå för sig själva.