Högskolan i Borås värd för Medicinteknikdagar

Nils Löfgren ser sig omkring bland uppsatta postrar med tabeller och nickar till förbipasserande kollegor. Sedan juni har han arbetat heltid med att organisera den årliga nationella konferensen Medicinteknikdagar. Det har arrangerats i sex år men, nu för första gången i Västsverige.
– Vi har en väletablerad position inom området medicinteknik och vill stärka den. Västsverige hade en gång i tiden en mycket stark position som försvagades under 1980- och 90-talet.

Att den västsvenska Högskolan i Borås agerar då värd för Medicinteknikdagarna som är en mötesplats för aktörer inom sjukvård, forskning och industri, är ett sätt att synas.
– Det finns många som gör mycket som är bra och då gäller det att väcka uppmärksamhet, säger Nils Löfgren leende och fortsätter:
– Min förhoppning är att det här arrangemanget ska samla alla från Västsverige och leda till avknoppningar av nya idéer och projekt. Jag hoppas också på att detta bidrar till en positivare syn på oss från finansiärer

Chansen att visa regionens framsteg

Medicinteknikdagarna arrangeras av Svensk förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF) och Högskolan i Borås i samarbete med bland annat Stiftelsen för strategisk forskning, Vinnova, Västra Götalandsregionen och Vetenskapsrådet. En av dem som arbetat hårt med att få Högskolan i Borås som värd för årets konferens är professor Kaj Lindecrantz från Institutionen Ingenjörshögskolan.
– Det sker mycket här i regionen och det gäller att få chansen att visa det, konstaterar han och sveper med handen mot sin poster om EKG-mätande T-shirt, en innovation utvecklad i samarbete med Smart Textilies.

Medan besökare läser postern fortsätter han:
– Det är viktigt för andra att få reda på vad jag håller på med, säger Kaj Lindecrantz och skrattar lätt, nöjd över att Medicinteknikdagarna verkar väcka stort intresse.
– Vi har nått rekord från Västsveriges sida vad det gäller deltagare, säger han innan han måste rusa iväg.

Stora namn deltar

Tillställningen verkar populär med 400 anmälda, 39 utställare och 115 presentationer. Ett av de stora namnen är Carl Bennet, huvudägare och ordförande i den svenska industrikoncernen Getinge AB, en av de världsledande inom tillverkning av medicinteknisk utrustning. Han understryker vikten av samverkan mellan klinik, forskning och industri.

– Vi kommer aldrig att kunna skapa konkurenskraft om vi inte tar vara på den kunskap som finns i akademin och om vi inte får återkoppling från industrin och användarna, berättar han energiskt och med något höjd röst inför en skara åhörare.

Något senare, i utställningshallen bland postrar och fikabord berömer han arrangemangets ambitionsnivå och det starka engagemanget som verkar lysa igenom allt. Han betonar ännu en gång vikten av att representanter från olika områden samlas i den här typen av gränsöverskridande möten för att ta till sig och sprida kunskap.
– Genom att vi själva från Getinge deltar här bidrar vi till att visa att arbetsplatser som våra är viktiga i kontakten med användare och forskare. Jag vill agera som en opinionsbildare mot alla nivåer.

En annan som är nöjd med arrangemanget för Medicinteknikdagarna är Karl-Gustaf Rosén professor från Institutionen Ingenjörshögskolan. Han har precis hållit ett föredrag om datoriserad EKG-analys som används under förlossning.
– Vi på Högskolan i Borås har en större kompetens än många andra inom medicinteknik. Det här är viktigt sätt att kunna dela med sig av kunskapen och också profilera vår högskola. För högskolans del är deltagandet i den här tillställningen ovärderligt.