Högskolan redo att utbilda fler

– Det som drabbat Västsverige rör oss i Borås med omnejd också. Utbildning är ett bra sätt att ta sig ur krisen. Genom utbildning säkrar vi den kompetens som behövs för den långsiktiga strukturomvandling som hela Västsverige måste genomgå och därmed står vi också bättre rustade inför framtiden.

– Det är också viktigt att ha i åtanke att vi hela tiden har studenten i fokus. Nu handlar det inte om att fylla tomma utbildningsplatser, utan vilka utbildningsalternativ som är attraktiva på arbetsmarknaden.

Varför är just Högskolan i Borås ett lämpligt utbildningsalternativ?

– Våra utbildningar svarar mot arbetsmarknadens behov. Det är nationellt känt att våra studenter får snabbast jobb efter utbildning. Vi är ett professionslärosäte och vi erbjuder utbildningar där man får ett yrke. Just i det här fallet handlar det om människor som blivit av med sina jobb. De kan inte studera två till tre år och sedan gå ut i arbetslöshet igen.

– Vi gör det här för vi håller vad lovar. Högskolan i Borås är ett av sex lärosäten i landet som för 2008 inte beräknas bli återbetalningsskyldiga för outnyttjat takbelopp. Vi har dessutom under flera år ökat antalet sökande.

Vänder högskolan sig i det här läget enbart till arbetslösa?

– Delvis vänder vi oss direkt till de personer som blir utan jobb. Det handlar inte om en homogen grupp utan många olika människor med varierande bakgrunder. Här finns unga människor som nu får möjlighet att gå en högskoleutbildning eller skola om sig. Vi är duktiga på validering. Många har en hel del kunskaper i bagaget som kan tillgodoräknas.

– Personer som har en invandrarbakgrund och är akademiker är vi särskilt duktiga på att ta hand om i och med vår Invandrarakademi.

– Ett nytt arbetstillfälle kan också ges via att en person på en fast tjänst väljer att utbilda sig. Det blir som ringar på vatten.

Vad krävs av högskolan nu?

– Vi står väl rustade. Efter en inventering av vårt utbildningsutbud har vi kommit fram till att vi kan bygga ut vårt ordinarie utbud med 300 nya platser. Det är en utökning av vårt ordinarie utbildningsutbud. Det ska tilläggas att för oss är detta inget extraordinärt. Vi har både lärar- och lokalkapacitet.

Det sägs att ett nytt entreprenörspaket tagits fram?

– Meningen var att vi skulle presentera det här senare i vinter, men eftersom läget är som det är just nu, så känns det lämpligt. Det handlar bland annat om att alla våra programstudenter får gå en inspirationsutbildning och att erfarna företagare erbjuds en coachutbildning så att de kan stödja nya entreprenörer.

Har vi stöd i regionen i den här satsningen?

– Vi har fått en oerhört god uppslutning. Alla är överens om att Högskolan i Borås är en viktig del i Västra Götalands regionen. Vi har talat med alla riksdagsmän i regionen, liksom alla kommunalråd, ett stort antal företag i regionen, högskolans vänner och andra lärosäten i Västsverige. Alla stödjer oss.

Här är några exempel på de utbildningar som kan komma att erbjudas:

Högskoleförberedande utbildningar:
Tekniskt naturvetenskapligt basår
Invandrarakademien

Utbildning på grundnivå:
Lärarutbildningar
Förskollärare
Fritidspedagog
Högskoletekniker
Webbredaktör
Projektledning med inriktning mot informatik
Sjuksköterskeutbildning
Utbildningar inom det textila området med koppling till SmartTextiles

Utbildning på avancerad nivå:
Magisterutbildning i industriell ekonomi