Informationsarkitekter möts i praktiken

IA (informationsarkitekt) är ett välkänt begrepp i Europa och då främst i Holland, Tyskland och Italien. Men även i Sverige börjar yrket bli mer känt och vid Högskolan i Borås utbildas informationsarkitekter sedan ett år tillbaka. När den europeiska IA-konferensen arrangerades i Amsterdam för fjärde året deltog två IA-studenter från Högskolan i Borås samt Katriina Byström, programansvarig för IA-utbildningen.

Konferensen är en mötesplats för praktiserande informationsarkitekter. Runt 250 deltagare från 20-tal länder träffades och utbytte erfarenheter. För studenterna Emma Forsgren och Mårten Björklund var det en värdefull erfarenhet.
– Det var en bra gemenskap mellan deltagarna och det hade jag inte riktigt förväntat mig. Det märks att de vill satsa på oss som är studenter, konstaterar Emma Forsgren.
– Ja, det var bara att kliva rakt in, vi togs emot med öppna armar, säger Mårten Björklund med ett leende.

Deltagarenkät

Under konferensen så genomförde de, tillsammans med tre studenter från Italien och Polen, en enkät bland deltagarna. Enkäten var framtagen av arbetsgruppen för The European Higher Education in IA, där Katriina Byström ingår. Emma Forsgren och Mårten Björklund fick fram en del intressant information.
– Det framkom exempelvis att de som arbetar som informationsarkitekter ofta har andra yrkestitlar och det kan göra det svårt att hitta dem som arbetar med samma sak, exempelvis när man ska skapa nätverk.
– Många värderar också IA-utbildningen högt.

Tack vare ett danskt företag, FatDUX, och Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan samt Institutionen för data- och affärsvetenskap fick Emma Forsgren och Mårten Björklund möjlighet att åka på konferensen. De betalade dock boendet själva.
– Konferensen borde faktiskt ingå i utbildningen, det har varit några riktigt givande dagar.
Nästa år är konferensen i Danmark och båda två har redan bestämt sig för att åka.

Spel-panel

Katriina Byström berättade om IA-utbildningen vid Högskolan i Borås i en panel tillsammans med kollegor från Italien, Norge, Polen och Danmark. Panelen hade utformat sitt framförande i form av ett Cluedo-spel med rekvisita på scen, vilket kom väl till pass då konferensen gavs i Tuschinski Theatre, en anrik teater i centrala Amsterdam.
– Vi lockade över hundra deltagare, konstaterar hon nöjt.
– Jag berättade bland annat om vad som är utmärkande för vår utbildning. Vi har till exempel en röd tråd som går genom de tre studieåren med olika teman (analys, design och implementering); och om våra partnerföretag som studenterna har en kontinuerlig kontakt genom hela utbildningen. Varje uppdrag har en anknytning till de senaste kurser som studenterna har läst och därmed bygger de på varandra. Samtidigt hjälper de studenter att foga in de teoretiska kunskaperna från kurserna i ett praktiskt sammanhang.
– Men vi talade även om vikten av att vara flexibel. Den tekniska utvecklingen går så fort och man måste vara beredd att ändra på utbildningen i jämna mellanrum. Dock måste det finnas en stabil teoretisk kärna.

Katriina Byström är numera landsambassadör för IA i Sverige.
– Det ska bli en utmaning att hitta alla inom området i Sverige. Till att börja med kommer jag att informera om EuroIA för relevanta professionsgrupper genom egna och kollegors kontakter. I framtiden hoppas jag att vi kan skapa ett svenskt nätverk.

Läs mer om utbildningen på www.itsomyrke.nu/ia