Landshövdingen tror på Waste Refinery

Förutom en rundtur i högskolans lokaler tilsammans med rektor Lena Nordholm och prorektor Björn Brorström, fick landshövding Lars Bäckström också en genomgång av högskolans del i Waste Refinery-projektet. Professor och forskaren Mohammad Taharezadeh visade honom labbet och förklarade hur jeans och annat avfall blir till etanol. Den miljöintresserade landshövdingen ställde många frågor och ser definitivt potential i forskningen.

– Ett av uppdragen vi har på Länsstyrelsen är att skapa ett kretsloppssamhälle och det har jag verkligen fått se prov på idag att det är möjligt. Konceptet är utmärkt och mycket spännande.
Läs mer om hur avfall blir etanol här

Läs mer om Waste Refinery här