Mäklare med sikte på framtiden

I år hade 17 företag, de flesta från Stockholm och Göteborg, mött upp för att träffa studenter men också för att få egen kompetenspåfyllning.

– Vi vill inte enbart att det här ska vara en arbetsmarknadsdag, säger Björn Westerberg, som läser sista året på utbildningen. Därför har vi i år sett till att få hit föreläsare som också är intressanta för redan etablerade fastighetsmäklare och de ansvariga har också jobbat med både mässkatalog, sponsoravtal och webben för att sprida kännedomen om Mäklardagen.

I år kom det närmare 150 besökare till utställningen, men många andra passerar också lokalen på högskolan och kollar in vad som är på gång.

”Det går upp och ner hela tiden”

I juni är det dags för avgångsklassens drygt 70 studenter att ge sig ut på arbetsmarknaden. En arbetsmarknad som just nu kan upplevas som ganska annorlunda än bara för några månader sedan. Nathalie Gustafsson och Sofia Häller är nyfikna på de besökande mäklarföretagen för att knyta kontakter inför kommande praktikperiod. Det är viljan att arbeta självständigt som lockar i yrket.

- Som mäklare bygger man ju sitt eget varumärke, säger Sofia.

På frågan om hur de idag ser på sitt yrkesval svarar Sofia att det känns bra, trots den oro som finns på marknaden just nu.

- Det händer saker i folks liv som gör att de måste byta bostad oavsett konjunkturen. Och det går upp och ner hela tiden.