Många möttes på mötesplats

Under två dagar samlades omkring 135 deltagare från olika slags av bibliotek i hela Sverige på Högskolan i Borås.
– Konferensen har blivit exakt den inspirationskälla vi hoppats på! Deltagarna berättar att de fått mycket nytt att tänka på och nya idéer till förändring och förbättring av den egna verksamheten, berättar Inga Lallo, universitetsadjunkt vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, som anordnar konferensen för åttonde gången.

Lyckans bibliotek!

Uwe Bødewadt från Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, tidigare dynamisk chef för Kulturhuset i Stockholm, avrundade mötesplatsen med att tala om “Lyckans bibliotek!”.
Han inledde med att tala om offentliga rum som ger den rätta känslan och att biblioteken borde sträva efter att kunna ge sina användare den där alldeles särskilda känslan av trivsel och harmoni som man kan uppleva ibland.
– Det är inte det perfekta biblioteket vi talar om, det existerar inte, utan den rätta känslan, förklarade Uwe Bødewadt. Han provocerade sedan åhörarna gång på gång genom ett antal påståenden, t.ex.: ”Ett levande bibliotek bör bestå till 60% av kaos” . Hans brandfacklor väckte både skratt och manade till eftertanke hos publiken som lämnade konferensen efter en inspirerande föreläsning.

BTJ:s stipendium

Under konferensen delades BTJ:s stipendium i Bengt Hjelmqvists namn ut. Stipendiet tilldelas i år Nanna Kann.Christensen, lektor och doktorand vid Danmarks Biblioteksskole. Nanna Kann.Christensen får stipendiet för sitt avhandlingsarbete där hon undersöker och utvärderar biblioteksutvecklingsprojekt i Danmark som har till syfte att göra biblioteken mer synliga i samhället. Arbetet kompletteras med en analys av mer övergripande insatser inom det danska biblioteksväsendet. Föregående års stipendiat, Cecilia Gärdén, BHS, berättade sedan om sin avhandling och om året som gått.