Minikonferens för barnmorskor

Innehållet för dagen fokuserade främst på "barnmorskekunskap" och evidensbaserad forskning som kan bidra till att förbättra kvinnors och barns hälsa i samband med förlossning. Dagen inleddes med att professor Olaf Asta Olafsdottir från Reykjavik talade kring barnmorskans unika kunskapsområde. Därtill presenterade forskning som genomförts eller som pågår vid respektive lärosäte.

Helen Elden, universitetslektor i Borås, talade om bäckensmärtor.