Nytänkande i nordiskt nätverk

Bakom kursen står BFIN (Barnafödande i Norden), ett vårdvetenskapligt, kvalitativt forskningsnätverk, med professor Terese Bondas från Högskolan i Borås i spetsen. Hon hoppas att deltagarna ska kunna knyta nya kontakter och hitta nya nätverk.
– I Norden har vi olika utgångspunkter och inom forskningen finns både likheter och olikheter. Detta leder till spännande diskussioner och debatter, konstaterar hon.
– Det är dessutom ett trevligt utbyte för kursdeltagarna. Vi hoppas att detta är ett steg mot en egen forskarutbildning i Borås.

Ett tiotal forskarstuderande hade samlats i Borås för att ta del av aktuell forskning i kursen Metasyntes i vårdvetenskap, 7,5 högskolepoäng. Bland föreläsarna fanns Ingela Lundgren, docent från Högskolan i Skövde och Barbara Paterson från Kanada, en erkänd forskare inom fältet. Elisabeth Hall, professor i klinisk vårdvetenskap, Århus universitet talade om hur man gör kvalitativ forskning.

– Metasyntes handlar om forskning på tidigare forskning. Man utgår från resultaten från tidigare studier. Metoden är inte så välkänd, men har funnits i cirka 20 år.

Deltagarna var mycket nöjda

– Jag behöver den här kursen för att komma vidare i min forskning.  Ämnet är både aktuellt och intressant, menar Lisbeth Uhrenfeldt, från VIA University College i Danmark. Hon får medhåll av Siv Overås från Hogskolen i Ostfold, Norge som även är doktorand vid Karlstad universitet.
– Det är spännande med det nordiska samarbetet och det är ett utmärkt sätt att träffa nya kollegor på.
Liv Fegran från Universitetet i Agder, Norge tycker att det är jätteviktigt med ett nordiskt nätverk.
– Förutom att jag knyter viktiga kontakter, så känner jag att jag verkligen får lära mig något nytt!

Från vänster Lisbeth Uhrenfeldt, Siv Overås, professor Terese Bondas och Liv Fegran.

Metasyntes i vårdvetenskap, 7,5 hp startar med träffen vid Högskolan i Borås den 1-3 oktober 2008 och fortsätter med en seminarieserie i januari vid Karlstads universitet.

Fakta:

BFIN - BARNAFÖDANDE I NORDEN – ett vårdvetenskapligt kvalitativt forskningsnätverk bildades med stöd av NorFa våren 2002 på initiativ av doktorn i hälsovetenskaper, lektor Terese Bondas vid Vårdvetenskapliga Institutionen, Åbo Akademi, Vasa, Finland och Lic (med.) Fou-handledare Anita Hallgren, FoU-forum, Gävle. År 2006 tilldelades nätverket finansiellt stöd från NordForsk.

I forskningsnätverket ingår seniorforskare, forskarstuderande, magistrar och magisterstuderande anknutna till universitet och högskolor i Danmark, Island, Finland, Norge och Sverige. Idén är att ta tillvara olika kompetens och styrkeområden i Norden och genom samverkan få fram idéer i relation till forskningsområdets utveckling såväl disciplinärt som kliniskt i form av innovativ evidensbaserad vård, och även kan ha hälsovårdspolitisk betydelse.