Open Access Day

För första gången arrangeras Open Access Day; syftet är att öka förståelsen för och medvetenheten om Open Access. Initiativtagare är SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), Students for FreeCulture, och Public Library of Science.

Open Access innebär fri tillgång till forskningsresultat på webben. 

Bibliotek & läranderesurser uppmärksammar Open Access Day genom en utställning i bibliotekets entré!

Mer information om Open Access Day 2008: http://openaccessday.org.