Ping Pong-användare träffades i Borås

PAUG (Ping Pong Academic User Group) är en intresseorganisation för systemansvariga och IKT-pedagoger i Sverige som använder Ping Pong. Samarbetet bygger på frivillighet och har en oberoende ställning i sin verksamhet till leverantören Ping Pong AB.
– PAUG:s mål är att gemensamt diskutera metoder och funktioner som finns i Ping Pong, berättar Anita Eklöf, IKT-pedagog och samordnare för Ping Pong.
 Vidare är målet att driva på utvecklingsarbetet för att höja den pedagogiska kvalitén i användandet. PAUG ger förslag och idéer utifrån sina erfarenheter som pedagoger och systemförvaltare till att utveckla lärplattformen.

Under den första dagen presenterade Ping Pong AB uppdateringar som kommit i Ping Pong under året. Vidare presenterade de sina visioner och utvecklingsplaner. Tillsammans med PAUG-deltagarna diskuterades funktioner, utvecklingsönskemål och prioriteringsordning.

Dag två ägnades åt erfarenhetsutbyte där olika användningsområden av Ping Pong presenterades och diskuterades. Från Högskolan i Borås deltog Filip Asphäll, CLU, med att berätta om hur han jobbar med att göra filmer. Bill Andersson från IDA presenterade hur IDA jobbar med övergripande kurs- och programutvärderingar. Arkivering av aktiviteter togs upp av Siv Eliasson vid IH. Andra områden som presenterades och diskuterades var portfolioanvändning och studentansvar vid anmälningar. Under PAUG-mötet gavs även tillfälle för deltagarna att få en uppskattad visning av Textilhögskolans maskinpark.

Till Borås kom Ping Pong-användare från Uppsala universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet, Chalmers, Polishögskolan, Högskolan i Jönköping, Röda korsets högskola, Göteborgs stad, Uppsala akademiska sjukhus och Ping Pong AB.