Redovisare bänkade på högskolan

Sten-Eric Ingblad och Pernilla Lundqvist, redovisningsexperter och föreläsare på Högskolan i Borås, samlade i måndags närmare 100 revisorer till en föreläsning om nya redovisningsregler för mindre aktiebolag. Med på föreläsningen var även studenter från högskolans ekonomprogram.

Att högskolan ägnar sig åt fortbildning av redan yrkesverksamma är inget nytt, säger Bill Andersson från Institutionen för data- och affärsvetenskap.

- För oss är kontakterna med branschen viktigt för att få en bra verklighetsanknytning redan i grundutbildningen. Här får också branschfolk träffa studenter och det brukar alltid resultera i någon form av samarbete. Ibland som examensarbete och ibland mer långsiktigt som partnerföretag till högskolan.

Claes Svensson och Patrik Hedberg kommer båda från KPMG i Borås. Om fortbildningstillfället på högskolan säger de att det är bra sätt att snabbt och enkelt få tillgång till ny information.

- Att få information som någon redan har bearbetat gör ju att man får till sig det mest ”matnyttiga”, säger Claes Svensson.  Att fortbilda sig som revisor tar mycket tid och här får vi ju det viktigaste för oss som är yrkesverksamma och kan snabbt omsätta informationen i vardagen.

- Sammanhanget, dvs. att lyssna tillsammans med studenter, tycker jag också är positivt, tilläger Patrik Hedberg. Man fastnar ganska snabbt i sina rutiner, men studenterna ser ibland saker på ett nytt sätt och gör intressanta kopplingar.

- Vi är inte en högskola som enbart ägnar oss åt att utbilda för ett yrke, vi vill också bidra med att bredda och fördjupa kompetensen i olika branscher. Här möts profession och akademi på ett konkret sätt avslutar bill Andersson.

Högskolan i Borås erbjuder enstaka kurser på dag- och kvällstid. Kursutbudet inom ekonomi finns tillgängligt här. Sista ansökningsdag för vårens kurser är 15/10.