Rektorn sitter kvar

Lena Nordholms nuvarande anställning som rektor vid högskolan i Borås omfattar perioden från den 2 mars 2006 till och med den 31 juli 2009.
Hon beskriver sitt arbete som det roligaste hon haft. Det är möjligheten att arbeta med förändring, få saker uträttade och ha nöjet att vara omgiven av duktiga medarbetare, som får henne att vilja arbeta kvar i sin tjänst. Därför känns det särkilt bra, tycker hon, att en enig styrelse tillsammans med lärare, övriga anställda och studenter har beslutat om att förlänga hennes anställning två år till.
– Vi är hemskt glada att hon vill fortsätta på denna resa mot ett professionslärosäte och kunna slutföra den vision som hon drivit, säger styrelseordförande Maria Leissner.

Att Lena Nordholm snart närmar sig 67 år, gränsen för hur länge man får arbeta i statlig tjänst, ser Maria Leissner inte som ett hinder för regeringens godkännande av styrelsens beslut om förlängning.
– Det finns bl.a. prejudikat där rektorer har fått jobba kvar till 67 års ålder, konstaterar hon.

Inte ensam på toppen

– För inte så länge fanns det fler rektorer som hette Leif än det fanns kvinnliga rektorer, svarar Lena Nordholm skämtsamt på frågan om kvinnligt rektorskap. Sen ungefär två år tillbaka råder en helt ny situation där närmast 40 procent av landets alla rektorer på universitet och högskolor är kvinnor. Inte minst lärosäten som Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Karlstads universitet har kvinnliga rektorer.
– Vi har ett starkt nätverkande, säger Lena Nordholm om vad det innebär för verksamheten. Dessutom är jag omgiven av högskolans egen rektorsgrupp och vi har ett mycket bra lagarbete så det behöver aldrig bli så ensamt på toppen, säger hon leendes.

Styrelsen var helt enig, precis som MBL- och hearinggruppen, om att Lena Nordholm fortsätter som skolans rekotor.

Andra frågor på styrelsemötet

Under styrelsemötet i fredags där beslutet om förlängning av Lena Nordholms tjänst presenterats, har även högskolans tillväxtstrategier preciserats. Bland annat har högskolan en ambition att öka antalet utbildningsplatser och få regeringen att höja takbeloppet.
– Vi är ganska ensamma i landet att som lärosäte nå taket, kommenterar förvaltningschefen Karin Cardell.

Debatten som för några år sen pågick om huruvida det fanns alltför många lärosäten i landet, känns nu avlägsen, förklarar Karin Cardell. Istället börjar man se nya möjligheter, bl.a. med den nya forskningsproposition. Under styrelsemötet presenterades bl.a. också viljan att ansöka rättigheter att ge mastersexamen i informatik.