Stand up om snabbaste vägen till jobb

– Föreläsningarna har två syften, dels att öka kunskapen om arbetsrelaterade frågor dels förbereda inför STARK-dagen som arrangeras den 5 februari nästa år, berättar Cecilia Johansson, projektledare för STARK-dagen 2009.

Jonas Rimbäck inledde med att berätta om högskolans verksamhetsidé som handlar om vetenskap för profession.

– Högskolan samverkar på olika plan med näringsliv och offentlig verksamhet. Det handlar om att utbyta kompetens. I stort sett deltar alla här på högskolan i omvärldssamverkan.

Han berättade om hur högskolans organisation med omvärlden ser ut allt från att högskolan får ett kontinuerligt inflöde av idéer och aktuella problem.

– Så att det som ni under utbildningen lär er inte är något som vi själva hittat på utan är något som vi fått en input ifrån omvärlden.

Susanne Håkansson tyckte att studenterna ska ta tillvara på tiden på högskolan och utnyttja de resurser som finns här i form av karriärvägledare, språkverkstad och annan support.

– Trots att vi just nu är inne i en ekonomisk kris så har jag en positiv syn på arbetsmarknaden. Västsverige har en god tillväxt och vi har många pensionsavgångar på gång.

Boråsstudenterna får lättast jobb

Det visar flera undersökningar som gjorts de senaste åren exempelvis Högskoleverkets uppföljningar av examinerade studenter. Annie Andréasson från informationsavdelningen berättade kort om hur högskolan använder den statistik som finns i rekryteringen av nya studenter. Peter Sigrén som står bakom den egna rapport som högskolan gjorde för drygt ett år sedan berättade om resultaten.

– Visst är högskolans studenter anställningsbara. 89 procent av dem som svarade har ett jobb som de utbildats för. Det är åtta procent högre än genomsnittet för hela landet.

Här syns några av de fjorton personer i projektgruppen för STARK-dagen 2009.

– Att vi blev en så här stor projektgrupp beror på det stora intresset som finns för kontakter med omvärlden, säger Cecilia Johansson.